czwartek, 15 grudnia 2011

Do przyjaciół i znajomych

Dostałam dzisiaj od koleżanki list, chcę go zamieścić na blogu, bo list był skierowany do przyjaciół i znajomych, więc chyba nie ma bardziej odpowiedniego miejsca. Wiem że wszyscy są przed świętami zagonieni i woleli by żeby  posty dotyczyły innej tematyki, ale ta rodzina też czeka na święta i na nadzieję która może przyjść z naszej strony. Proszę więc tylko przeczytajcie, nie zostawiajcie komentarzy,  jeśli możecie pomóżcie to wszystko.
http://www.mikolajsobkowski.pl/

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla naszego 15-letniego syna Mikołaja, który od czerwca 2011 walczy z
nowotworem kości udowej (osteosarcoma). Chemioterapia nie dała zadowalających rezultatów i
konieczna była amputacja prawej nogi. Obecnie Mikołaj jest pacjentem Instytutu Matki i Dziecka w
Warszawie, gdzie przechodzi dalsze leczenie (przerzuty do płuc).
Wszyscy, którzy znają Mikołaja wiedzą, jak dzielny jest w tych niewyobrażalnie trudnych dla siebie
chwilach.
Obecnie przerzuty w płucach są nieoperacyjne. Przypadek Mikołaja jest weryfikowany do alternatywnej
terapii w USA. Koszt półrocznej (minimalny czas trwania) terapii to 150 - 180 tys. USD. Jeśli zgromadzimy
na czas potrzebne środki, Mikołaj będzie mógł pojechał na leczenie do USA.
Aby stworzyć Mikołajowi warunki do w miarę normalnego funkcjonowania po wyleczeniu, niezbędna jest
specjalistyczna proteza z aktywnym stawem kolanowym oraz długotrwała rehabilitacja. Koszt protezy to
ponad 100 tys. PLN
Powyższe koszty przekraczają nasze możliwości finansowe, dlatego jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie.
Razem z Mikołajem jesteśmy przekonani, że z Waszą pomocą wspólnie pokonamy chorobę.
Dziękujemy za Wasze wsparcie psychiczne i materialne.

Monika i Jacek Sobkowscy
Wpłaty prosimy kierowad na konto:
Fundacja Dzieciom Zdążyd z Pomocą
Ul. Łomiaoska 5, 01-685 Warszawa
BPH SA O/Warszawa (SWIFT: BPHKPLPK)
w PLN: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
w USD: 48 1060 0076 0000 3210 0019 6523
w EURO: 11 1060 0076 0000 3210 0019 6510
Koniecznie z dopiskiem: 15598 Sobkowski Mikołaj – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia